toan phat
BÁN HÀNG
TRỰC TUYẾN
(04) 3733.4733
(04) 38 525.888
HỖ TRỢ
Trực tuyến
(04) 38 435.888
Danh mục sản phẩm

Mực in IziNet HP

(33 sản phẩm)

Mực in Laser màu IziNet CE253A (Magenta) - Màu Đỏ

Giá bán: 2.580.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu Đỏ. Sử dụng cho máy in:

HP Color LaserJet CP3525/ 3525n/ 3525dn/ CM3530/ 3530fs 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555

Mực in Laser màu IziNet CE252A (Yellow) - Màu vàng

Giá bán: 2.580.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu Vàng. Sử dụng cho máy in:

HP Color LaserJet CP3525/ 3525n/ 3525dn/ CM3530/ 3530fs 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555

Mực in Laser màu IziNet CE251A (Cyan) - Màu xanh

Giá bán: 2.580.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu Xanh. Sử dụng cho máy in:

HP Color LaserJet CP3525/ 3525n/ 3525dn/ CM3530/ 3530fs 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555

Mực in Laser màu IziNet CE 250A (Black) - Màu đen

Giá bán: 2.580.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu đen. Sử dụng cho máy in:

HP Color LaserJet CP3525/ 3525n/ 3525dn/ CM3530/ 3530fs 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555

Mực in Laser màu IziNet CC533A/418M/318M (Magenta) - Màu đỏ

Giá bán: 1.280.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser màu. Sử dụng cho máy in:

HP Color LaserJet CP2025/ CP2025dn/ CP2025n/ CP2025x/ CM2320fxi/ CM2320n/ CM2320nf

Canon LBP 7200/ Canon MFP MF8330/8350

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet CC532A/418Y/318Y (Yellow) - Màu vàng

Giá bán: 1.280.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser màu. Sử dụng cho máy in:

HP Color LaserJet CP2025/ CP2025dn/ CP2025n/ CP2025x/ CM2320fxi/ CM2320n/ CM2320nf

Canon LBP 7200/ Canon MFP MF8330/8350 

 Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555

Mực in Laser màu IziNet CC531A/418C/318C (Cyan) - Màu xanh

Giá bán: 1.280.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser màu. Sử dụng cho máy in:

HP Color LaserJet CP2025/ CP2025dn/ CP2025n/ CP2025x/ CM2320fxi/ CM2320n/ CM2320nf

Canon LBP 7200/ Canon MFP MF8330/8350 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet CC530A/418Bk/318Bk (Black) - Màu đen

Giá bán: 1.280.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser màu. Sử dụng cho máy in:

HP Color LaserJet CP2025/CP2025dn/CP2025n/CP2025x/CM2320fxi/ CM2320n/CM2320nf

Canon LBP 7200/ Canon MFP MF8330/8350 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet CE313A (Magenta) - Màu đỏ

Giá bán: 830.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser màu. Sử dụng cho máy in: 

HP Color LaserJet CP1025

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet CE312A (Yellow) - Màu vàng

Giá bán: 830.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser màu. Sử dụng cho máy in: 

HP Color LaserJet CP1025 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet CE311A (Cyan) - Màu xanh

Giá bán: 830.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu xanh. Sử dụng cho máy in: 

HP Color LaserJet CP1025 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet CE310A (Black) - Màu đen

Giá bán: 830.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu đen . Sử dụng cho máy in: 

HP Color LaserJet CP1025 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet 323A ( Magenta) - Màu đỏ

Giá bán: 1.080.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu đỏ. Sử dụng cho máy in:

 HP Color LaserJet Pro CP1525n/1525nw

 HP Color Laserjet Pro CM1415 MFP

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet 322A ( Yellow) - Màu vàng

Giá bán: 1.080.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu vàng. Sử dụng cho máy in:

 HP Color LaserJet Pro CP1525n/1525nw

 HP Color Laserjet Pro CM1415 MFP

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet 321A (Cyan) - Màu xanh

Giá bán: 1.080.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu xanh. Sử dụng cho máy in:

 HP Color LaserJet Pro CP1525n/1525nw

 HP Color Laserjet Pro CM1415 MFP

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet 320A(Black) - Màu đen

Giá bán: 1.080.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

 Hộp mực in Laser màu - Màu đen. Sử dụng cho máy in:

 HP Color LaserJet Pro CP1525n/1525nw

 HP Color Laserjet Pro CM1415 MFP

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet 543A/316M (Magenta) - Màu đỏ

Giá bán: 850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Hộp mực in Laser màu - Màu đỏ. Sử dụng cho máy in:

 HP Color Laserjet CP1215/1515/1510/1518

 HP Color Laserjet CM1312 MFP

 Canon LBP 5050 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet 542A/316Y (Yellow) - Màu vàng

Giá bán: 850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

 Hộp mực in Laser màu. Sử dụng cho máy in:

 HP Color Laserjet CP1215/1515/1510/1518

 HP Color Laserjet CM1312 MFP

 Canon LBP 5050 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet 541A/316C - Màu xanh

Giá bán: 850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

 Hộp mực in Laser màu - Màu xanh. Sử dụng cho máy in:

 HP Color Laserjet CP1215/1515/1510/1518

 HP Color Laserjet CM1312 MFP

 Canon LBP 5050 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser màu IziNet 540A/316BK - Màu đen

Giá bán: 850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

 Hộp mực in Laser màu - Màu đen. Sử dụng cho máy in:

 HP Color Laserjet CP1215/1515/1510/1518

 HP Color Laserjet CM1312 MFP

 Canon LBP 5050 

Hàng chính hãng. Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733 4733 - 3733 7973 - 098.990.2222 - 097.649.5555 

Mực in Laser đen trắng IziNet 255X

Giá bán: 1.720.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser đen trắng. Sử dụng cho máy in:

HP Lj P3015

Mực in Laser đen trắng IziNet 364A

Giá bán: 1.720.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser đen trắng. Sử dụng cho máy in:

HP Lj P4014/4015/4515

Mực in Laser đen trắng IziNet 280A

Giá bán: 850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser đen trắng. Sử dụng cho máy in:

HP LaserJet Pro 400 M401d/M401n/M401dn/M401dw
HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn/M401dw

Mực in Laser đen trắng IziNet 505A/319

Giá bán: 770.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mực in Laser đen trắng. Sử dụng cho máy in:

HP Lj P2035/P2055
Canon LBP 6300/6650